Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaSlužby ve Vašem městě

IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. › Dostupné služby

Systémy komplexního nakládání s odpady

Systém komplexního nakládání s odpady je určen především větším společnostem, které díky této službě šetří finanční prostředky i čas svých zaměstnanců.

Systém komplexního nakládání s odpady totiž řeší celou problematiku – od sběru odpadu na místě vzniku, až po jeho konečné využití či odstranění v souladu s legislativou.

Součástí služby je zpracování projektu, kde jsou přesně definovány:

  • způsoby nakládání s odpady,
  • druhy použitých sběrových nádob,
  • způsob vedení evidence,
  • provozování skladu odpadů,
  • školení a vzdělávání,
  • popis techniky využívané k přepravě,
  • kontrolní mechanismy.

Výhody systému komplexního nakládání s odpady: 

  1. Klient může přenést odpovědnost za likvidaci odpadu na renomovanou a odborně zdatnou firmu, která je k nakládání s odpady personálně, technicky i legislativně vybavena.
  2. Klientovi garantujeme úsporu finančních prostředků a také snížení technické a personální náročnosti.
  3. Klient má možnost plně sledovat své výrobní a obchodní zájmy a nemusí věnovat svou pozornost činnostem, které stojí mimo jeho obor.

Při poskytování této služby dodržujeme následující zásady:

  • Časová dlouhodobost a stabilita zhotovitele a služeb.
  • Vysoká úroveň a stálost kvality služeb.
  • Legislativní správnost – dodržování všech zákonných norem.
  • Plné přizpůsobení se provozu a činnostem, které zadavatel vykonává.
  • Možnost okamžité kontroly provozovaného systému.
  • Pružné změny vyplývající z nových výrobních podmínek nebo požadavků zadavatele.
  • Důsledná separace složek odpadů s cílem minimalizovat náklady na odpadové hospodářství a provoz celého systému.
  • Maximální využití odpadů k jejich recyklaci a druhotnému využití.
  • Sledování nejnovějších technologií a způsobů, které vedou ke zlevnění provozovaného systému. 

Postup při zavádění komplexního odpadového hospodářství: 

  1. Nejdříve je nutné seznámit se s aktuálním stavem nakládání s odpady
    u zadavatele.
  2. Poté zpracujeme návrh nového systému odpadového hospodářství,
    v němž navrhneme:
    • personální a technické zajištění služby,
    • způsob shromažďování odpadů (typ a velikost sběrných nádob, jejich umístění v provozu),
    • způsob odvozu odpadů z provozu (frekvence a typ svozové techniky),
    • vybavení centrálních shromažďovacích míst a určení logistiky externího odvozu odpadů.
  3. V návrhu také podrobně vyčíslíme finanční náklady na zajištění služby.
  4. Po podpisu smlouvy je u složitějších obchodních případů využit zkušební provoz, v němž společně se zadavatelem navrhneme harmonogram dalších činností.
  5. Vykonáváme trvalý provoz, jehož součástí je také průběžný reporting pro zadavatele.

Naše reference:
ASSA ABLOY Rychnov, spol. s r.o.
Barum Continental spol. s r.o.
Duropack Bupak Papírna s.r.o., Duropack Bupak Servis s.r.o.
Korado a.s.
Knauf Insulation s.r.o.
Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o., Magna Exteriors a Interiors (Nymburk) s.r.o.
Nemak Czech Republic s.r.o.
Philip Morris ČR, a.s. (OKIN Group a.s.)
Panasonic Liquid Crystal Display Czech, s.r.o., Panasonic AVC Network Czech, s.r.o.
Plzeňský Prazdroj a.s.
atd.

Fotogalerie


© 2017 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek