Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaSlužby ve Vašem městě

HRATES a.s. › Dostupné služby

 • Svoz odpadkových košů

  Služba sběru a svozu odpadu z odpadkových košů je primárně určena pro města a obce. Lze ji však využít i v rámci rozlehlých průmyslových areálů, obchodních zón nebo nemocničních areálů. Před dodáním...

 • Údržba komunikací - zimní, letní

  Údržbu komunikací upravuje zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a prováděcí Vyhlášky 104/1997 Sb. V tomto zákoně je určena povinnost správce komunikace zajistit zmírnění závad ve sjízdnosti....

 • Opravy komunikací

  Opravy a udržování místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací patří ke službám, s nimiž má Marius Pedersen bohaté zkušenosti. Jedná se především o: opravy a údržbu vozovek (včetně...

 • Údržba zeleně

  Zeleň má ve veřejném prostoru velký význam nejen pro svoji ekologickou a hygienickou funkci, ale také pro svoji estetickou hodnotu. Aby zeleň plnila svoji funkci, je nezbytné o ni pečovat, zajistit...

 • Veřejné osvětlení, světelná signalizace - údržba

  Veřejné osvětlení plní více funkcí, z nichž každá má svá specifika: zajištění bezpečnosti dopravy, osob a majetku - osvětlení pozemních komunikací zkrášlení mest a obcí, osvětlení významných objektů -...

 • Mobiliář - údržba

  Údržbou mobiliáře se rozumí údržba laviček, odpadkových košů, stojanů na kola, pergol, hracích prvků dětských hřišť a dalšího mobiliáře na území města, obce či areálu firmy. Tato služba zahrnuje...

 • Správa hřbitovů

  V souladu se zákony spravujeme, provádíme údržbu a provozujeme veřejná pohřebiště. Rovněž zajišťujeme všechny činnosti, které souvisí: s pohřbíváním, s exhumací lidských pozůstatků a ostatků, s...

 • Psí útulky

  Psí útulky jsou účelová zařízení, v nichž je zajišťována péče o nalezené, případně odebrané psy na území obce či města. Marius Pedersen provozuje psí útulky a v souladu se zákony o ochraně zvířat a...


© 2019 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.