Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaSlužby ve Vašem městě

IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. › Další služby

Odemykání a zamykání objektů, vynášení a zanášení nádob

Dnem 1. 7. 2007 vstoupila v účinnost Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).

Úplné znění této vyhlášky lze nalézt například na adrese http://magistrat.praha-mesto.cz/aplikace/vyhlasky/detail.asp?id=673.

V § 6 písmeno b) této vyhlášky je vlastníkovi objektu uložena povinnost umístit sběrné nádoby na směsný odpad v domovním vybavení v souladu se zvláštními předpisy.

Službu vynášení a zanášení sběrných nádob prováděnou současně s obsluhou nádob a spojenou s odemykáním a zamykáním objektů nabízíme všem našim zákazníkům za tyto základní roční ceny:

Vynášení/zanášení jedné nádoby o objemu do 240 litrů včetně (vzdálenost 15-30 metrů) každý týden … 740 Kč bez DPH.

Odemykání/zamykání objektu (za každý klíč či číselný kód) … 600 Kč bez DPH.

Zanášku nádob nad 70 metrů naše společnost neprovádí

Úklid stanovišť nádob na směsný komunální odpad

Majitelům a správcům objektů, u kterých dochází k pravidelnému výskytu odpadů mimo nádoby na směsný komunální odpad, nabízíme službu odstranění tohoto odpadu (uloženého v pytlích na odpadky, taškách apod.) pravidelným úklidem stanoviště.

Služba je poskytována všude tam, kde přes naplnění podmínky nasmlouvání dostatečného počtu sběrných nádob dochází k pravidelnému výskytu odpadu mimo sběrné nádoby, tento odpad má charakter komunálního odpadu bez obsahu jeho nebezpečných složek a nejedná se o stavební suť.

Výhodou tohoto způsobu zajištění úklidu stanovišť nádob na směsný komunální odpad je to, že odpad umístěný mimo sběrné nádoby není při úklidu do těchto nádob vrácen (jak to bohužel někteří poskytovatelé služeb dělají), ale samostatně odvezen – nesnižuje se tak kapacita nádob pro následující odvoz.

Služba je poskytována současně při pravidelném odvozu odpadu, po obsluze je stanoviště uklizené, stav lze pro objednatele na vyžádání dokumentovat fotografií s uvedením data a času pořízení.

Způsoby poskytování služby:

  • pravidelný úklid stanoviště (odvoz odpadu uloženého mimo sběrné nádoby v taškách, pytlích apod.).
  • jednorázový odvoz objemného odpadu (např. nábytek uložený na stanovišti nádob, vysloužilé elektrospotřebiče, nikoli však stavební suť a nebezpečné odpady).

Jak službu objednat: využijte kontaktních údajů na stránce O pobočce.

Jaká je cena služby: jednotková cena činí u pravidelného úklidu 120 Kč bez DPH, u jednorázového úklidu objemného odpadu 740 Kč bez DPH.


© 2019 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.