Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaSlužby ve Vašem městě

IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. › Provozovny k dispozici

Sběrný dvůr Voctářova

První sběrný dvůr hlavního města, jehož provoz byl zahájen v roce 1997 se nachází poblíž Libeňského mostu v Praze – Libni, je dobře dopravně dostupný, z Voctářovy ulice je potřeba odbočit do ulice Štorchova, cesta je značena.

Adresa: Voctářova, Praha, 180 00
GPS: 50.102406, 14.466234 Zobrazit na mapě
Tel: +420 731 909 653

Provozní doba

Pondělí 08:30 - 17:00
Úterý 08:30 - 17:00
Středa 08:30 - 17:00
Čtvrtek 08:30 - 17:00
Pátek 08:30 - 17:00
Sobota 08:30 - 15:00
Neděle zavřeno

 

Další informace

Druhy přijímaných odpadů

 • papír a lepenka
 • kompozitní obaly
 • stavební odpad
 • kovy
 • objemný odpad
 • sklo
 • biologicky rozložitelný odpad
 • plasty
 • dřevo
 • pneumatiky
 • nebezpečné složky komunálního odpadu

Cenové podmínky odebírání vytříděných složek komunálního odpadu
Bezplatné odebírání vytříděných složek komunálního odpadu od fyzických osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy (dále jen „fyzické osoby“) s výjimkou stavebního odpadu nad 1m3 za měsíc (500 Kč/1 m3) a pneumatik (25 Kč/ks).

Odebírání vytříděných složek komunálního odpadu za úplatu dle ceníku od fyzických osob, které neprokáží trvalý pobyt na území hl. m. Prahy, od fyzických osob oprávněných k podnikání a od právnických osob (dále jen „původci odpadů“). Ceník je k dispozici u obsluhy sběrného dvora.

Dispečinkový způsob odběru (doprava odpadu od fyzických osob z místa jejich bydliště do sběrného dvora a odběr odpadu) je prováděn do naplnění dopravních kapacit naší firmy a za úhradu. Aktuální cena za naložení 1m3 činí 500 Kč, dopravné 26 Kč/km.

Prokázání bydliště
Při každém uložení odpadu ve sběrném dvoře musíte prokázat svoji totožnost. Obsluha sběrného dvora si zaznamená číslo Vašeho občanského průkazu, adresu bydliště a další potřebné údaje. Tyto údaje jsou pravidelně předávány Magistrátu hlavního města Prahy, který náklady na provoz sběrného dvora hradí.

Zpětný odběr elektrozařízení
Sběrný dvůr je místem zpětného odběru výrobků podléhajících zpětnému odběru. Použitá elektrozařízení zanesete nebo zavezete do sběrného dvora, zde obsluha určí (po provedení vizuální kontroly úplnosti výrobku), kam můžete zařízení bezplatně odložit. Aby elektrozařízení mohla být recyklována, musí se odevzdávat v nedemontovaném stavu. Pokud odevzdáváte na sběrném dvoře pouze výrobek podléhající zpětnému odběru, nebude po Vás obsluha sběrného dvora požadovat prokázání totožnosti.

Provozní řád
Provozní řád je závazný pro všechny uživatele sběrného dvora. Stanoví mimo jiné maximální povolenou rychlost v areálu sběrného dvora na 10 km/hod., zákaz vstupu dětí bez doprovodu dospělých a zákaz kouření v celém prostoru sběrného dvora. Provozní řád je uložen u obsluhy sběrného dvora a je možné do něj nahlédnout.


© 2019 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.