Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaSlužby ve Vašem městě

IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. › Reference

  • Poskytování technických služeb a služeb v oblasti komplexního nakládání s odpady na území hlavního města Prahy

    Název zákazníka: Hlavní město Praha - Městské části Praha 8, 9, 14, 18, 19, 20, 21, 5 a Troja
    Popis realizované služby: Poskytování technických služeb a služeb v oblasti komplexního nakládání s odpady
    Doba realizace: 1991 - doposud
    Charakteristika realizace: Ruční i strojní čištění komunikací, chodníků a veřejných prostranství v uvedených částech hlavního města, úklid zelených ploch, obsluha košů na odpadky, zajišťování sjízdnosti a schůdnosti motoristických i nemotoristických komunikací v rozsahu stanoveném objednatelem. Na území MČ Praha 8 pak komplexní služba na úseku zajišťování čistoty a nakládání s komunálními odpady, nazvaná Čistá osmička. Služba zahrnuje ruční čištění komunikací s on-line sledováním pohybu pracovníků dodavatele na počítači odběratele, strojní čištění vozovek i chodníků, obsluhu košů na odpadky, přistavování kontejnerů na objemný odpad, odvoz komunálního odpadu včetně jeho vytříděných složek a službu mobilních sběrných dvorů.


© 2019 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.