Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaSlužby ve Vašem městě

MP Ostrava › Reference

 • Realizace činností spojených s údržbou městského mobiliáře (pískoviště) a sběr odpadu z odpadkových košů na území městského obvodu Ostrava - Poruba

  Název zákazníka: Město Ostrava, Městský obvod Poruba
  Popis realizované služby: Poskytování technických služeb
  Doba realizace: 2008 – doposud
  Charakteristika realizace: Sběr a svoz odpadů z odpadkových košů. Sběr psích exkrementů. Vývoz, vyčištění a návoz písku do pískovišť v městském obvodu Poruba.

 • Poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady ve městě Hlučín

  Název zákazníka: Město Hlučín
  Popis realizované služby: Poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady
  Doba realizace: 1998 – doposud
  Charakteristika realizace: Sběr, svoz a využití či odstranění komunálního odpadu a jeho separovaných (papír, plasty, sklo) a objemných složek.

 • Zajištění činností a služeb v oblasti nakládání s odpady v závodech TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN v Třinci a Ostravě

  Název zákazníka: Třinecké železárny a.s.
  Popis realizované služby: Poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady
  Doba realizace: 1997 – doposud
  Charakteristika realizace: Odvoz a odstranění velkoobjemových odpadů. Odvoz a odstranění odpadů kategorie ostatní a nebezpečný. Sběr, svoz, využití nebo odstranění směsného komunálního odpadu a využitelných separovaných složek (papír, plasty, sklo) - pouze závod VT Ostrava.

 • Poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady pro společnosti skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP

  Název zákazníka: VÍTKOVICE MACHINERY GROUP (Vítkovice a.s., Vítkovice Heavy Machinery a.s., Vítkovice Power Engeneering a.s., Vítkovice Doprava a.s., Vítkovice Cylinders a.s., Vítkovice Gearworks a.s., Vítkovice Reality Development a.s.)
  Popis realizované služby: Poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady
  Doba realizace: 1997 – doposud
  Charakteristika realizace: Odvoz a odstranění odpadů kategorie ostatní a nebezpečný. Sběr, svoz, odstranění nebo využití směsného komunálního odpadu a separovaných složek (papír, plasty).

 • Zajišťování služeb v oblasti komplexního odpadového hospodářství v závodě výrobce papírových obalů SMURFIT KAPPA CZECH

  Název zákazníka: Smurfit Kappa Czech s.r.o.,
  Závod Smurfit Kappa Morava Paper
  Popis realizované služby: Poskytování služeb v oblasti komplexního nakládání s odpady
  Doba realizace: 2001 – doposud
  Charakteristika realizace: Odvoz a odstranění nebo využití výmětu z recyklace papíru, včetně pronájmu kontejneru. Odvoz a využití kalů z biologické ČOV. Odvoz, využití nebo odstranění dalších odpadů kategorie „O" i „N". Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu.

 • Zajištění odvozu a odstranění odpadů z firmy BOCHEMIE Bohumín - výrobce dezinfekčních, fungicidních a čisticích prostředků

  Název zákazníka: Bochemie a.s.
  Popis realizované služby: Poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady
  Doba realizace: 2001 – doposud
  Charakteristika realizace: Odvoz a odstranění odpadů kategorie nebezpečný. Odvoz a využití nebo odstranění odpadů kategorie ostatní.

 • Poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady pro chemicko-farmaceutickou společnost FARMAK v Olomouci

  Název zákazníka: Farmak a.s.
  Popis realizované služby: Poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady
  Doba realizace: 1999 – doposud
  Charakteristika realizace: Odvoz a odstranění odpadů kategorie nebezpečný a ostatní.

 • Nakládání s odpady z ČOV Olomouc a Uničov společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ

  Název zákazníka: Moravská vodárenská a.s.
  Popis realizované služby: Poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady
  Doba realizace: 2008 – doposud
  Charakteristika realizace: Odvoz a využívání kalů z čistíren odpadních vod.


Novinky

Provozovny





© 2019 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.