Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaSlužby ve Vašem městě

SOP a.s. › Novinky

Sběrný dvůr Přelouč - Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO)

S platností od 2.5.2018 je novou povinností odesílatele nebezpečných odpadů ohlásit přepravu nebezpečných odpadů. Ohlašování se provádí elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností – ISPOP (www.ispop.cz), resp. přes jeho subsystém SEPNO – Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů.

Proces ohlašování je uveden v zákoně o odpadech v § 40 odst. 1 až 5. Pokud přeprava NO nepřesáhne areál provozovny, pak se neohlašuje. Pokud je odesilatelem fyzická nepodnikající osoba (občan), pak se přeprava také neohlašuje. V ostatních případech je povinností odesílatel nahlásit přepravu do elektronického systému SEPNO.

Ohlásit přepravu nebezpečných odpadů je nutné před jejím zahájením. V případě, že dopravu neohlásíte jako odesílatel je možné tuto povinnost splnit tím, že Vás jako příjemce v systému SEPNO zaevidujeme.

 V případě, že nemáte nahlášeno provedeme ohlášení za Vás dle ceníku sběrného dvora. Bez ohlášení není možné na sběrný dvůr přijmout nebezpečné odpady.


© 2018 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.