Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaO Marius PedersenSlužbySystémy komplexního nakládání s odpady

Systémy komplexního nakládání s odpady

Systém komplexního nakládání s odpady je určen především větším společnostem, které díky této službě šetří finanční prostředky i čas svých zaměstnanců.

Systém komplexního nakládání s odpady totiž řeší celou problematiku – od sběru odpadu na místě vzniku, až po jeho konečné využití či odstranění v souladu s legislativou.

Součástí služby je zpracování projektu, kde jsou přesně definovány:

 • způsoby nakládání s odpady,
 • druhy použitých sběrových nádob,
 • způsob vedení evidence,
 • provozování skladu odpadů,
 • školení a vzdělávání,
 • popis techniky využívané k přepravě,
 • kontrolní mechanismy.

Výhody systému komplexního nakládání s odpady: 

 1. Klient může přenést odpovědnost za likvidaci odpadu na renomovanou a odborně zdatnou firmu, která je k nakládání s odpady personálně, technicky i legislativně vybavena.
 2. Klientovi garantujeme úsporu finančních prostředků a také snížení technické a personální náročnosti.
 3. Klient má možnost plně sledovat své výrobní a obchodní zájmy a nemusí věnovat svou pozornost činnostem, které stojí mimo jeho obor.

Při poskytování této služby dodržujeme následující zásady:

 • Časová dlouhodobost a stabilita zhotovitele a služeb.
 • Vysoká úroveň a stálost kvality služeb.
 • Legislativní správnost – dodržování všech zákonných norem.
 • Plné přizpůsobení se provozu a činnostem, které zadavatel vykonává.
 • Možnost okamžité kontroly provozovaného systému.
 • Pružné změny vyplývající z nových výrobních podmínek nebo požadavků zadavatele.
 • Důsledná separace složek odpadů s cílem minimalizovat náklady na odpadové hospodářství a provoz celého systému.
 • Maximální využití odpadů k jejich recyklaci a druhotnému využití.
 • Sledování nejnovějších technologií a způsobů, které vedou ke zlevnění provozovaného systému. 

Postup při zavádění komplexního odpadového hospodářství: 

 1. Nejdříve je nutné seznámit se s aktuálním stavem nakládání s odpady
  u zadavatele.
 2. Poté zpracujeme návrh nového systému odpadového hospodářství,
  v němž navrhneme:
  • personální a technické zajištění služby,
  • způsob shromažďování odpadů (typ a velikost sběrných nádob, jejich umístění v provozu),
  • způsob odvozu odpadů z provozu (frekvence a typ svozové techniky),
  • vybavení centrálních shromažďovacích míst a určení logistiky externího odvozu odpadů.
 3. V návrhu také podrobně vyčíslíme finanční náklady na zajištění služby.
 4. Po podpisu smlouvy je u složitějších obchodních případů využit zkušební provoz, v němž společně se zadavatelem navrhneme harmonogram dalších činností.
 5. Vykonáváme trvalý provoz, jehož součástí je také průběžný reporting pro zadavatele.

Naše reference:
ASSA ABLOY Rychnov, spol. s r.o.
Barum Continental spol. s r.o.
Duropack Bupak Papírna s.r.o., Duropack Bupak Servis s.r.o.
Korado a.s.
Knauf Insulation s.r.o.
Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o., Magna Exteriors a Interiors (Nymburk) s.r.o.
Nemak Czech Republic s.r.o.
Philip Morris ČR, a.s. (OKIN Group a.s.)
Panasonic Liquid Crystal Display Czech, s.r.o., Panasonic AVC Network Czech, s.r.o.
Plzeňský Prazdroj a.s.
atd.

Fotogalerie


Novinky

Zajímavosti

Marius Pedersen a.s. vznikla v České republice v roce 1991 jako stoprocentní dceřiná společnost dánské firmy Marius Pedersen A/S.

© 2019 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.