Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaO Marius PedersenSlužbyRecyklace pneumatik, výroba alternativního paliva

Recyklace pneumatik, výroba alternativního paliva

Použité pneumatiky jsou poměrně problematickým odpadem, který však lze použít na výrobu alternativního paliva, a to v souladu s normami o ochraně životního prostředí.

Výsledkem recyklace pneumatik a pryžového odpadu je certifikované alternativní palivo ALTPAL MP-05 (pryžová drť frakce cca 50 x 50 x 200 mm). Toto palivo poté slouží jako vstupní surovina v technologickém procesu výroby cementu ve společnosti Cement Hranice, a.s.

V této souvislosti disponujeme složitým technologickým zařízením, které je schopné přijímat, soustřeďovat a mechanicky upravovat osobní i nákladní pneumatiky do maximálních rozměrů – 1 400 mm v průměru a v šířce cca 400 mm.  

Podle platného zákona o odpadech je tento druh odpadu charakterizován kódy R3, R5, R12 a R13 a do zařízení je možné přijímat také odpady kategorie O (dle Katalogu odpadů - vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb.):

  • 04 02 99 – Odpady jinak blíže neurčené (neznečištěné kompozitní materiály – pryž + textil)
  • 07 02 99 – Odpady jinak blíže neurčené (gumokov, technická pryž, pryžová těsnění)
  • 16 01 03 – Pneumatiky
  • 16 01 99 – Odpady jinak blíže neurčené (neznečištěné pryžové odpady z automobilů)
  • 19 12 04 – Plasty a kaučuk

Technologický postup při zpracování pneumatik
Výroba paliva z pneumatik probíhá v uzavřeném areálu Cement Hranice, a.s.
Palivo se vyrábí poměrně složitým způsobem:

  1. Větší nákladní pneumatiky jsou před drcením upraveny hydraulickým řezacím zařízením, kdy je pneumatika rozdělena na dvě části, které drtič dokáže lépe zpracovat.
  2. Kusy pneumatik a dalšího odpadu putují do drtiče a vzniká palivo.
  3. Palivo je poté vynášecími dopravníky dopraveno do násypky pece a dávkováno do vlastního procesu výroby slinku. Dávkování množství paliva závisí na okamžitém požadovaném výkonu pece a pohybuje se v rozmezí 0,5 – 3 t/hod.

Základní vlastnosti alternativního paliva ALTPAL MP-05 jsou specifikovány v "Protokolu o recyklaci".

Fotogalerie


Novinky

Zajímavosti

Marius Pedersen a.s. vznikla v České republice v roce 1991 jako stoprocentní dceřiná společnost dánské firmy Marius Pedersen A/S.

© 2019 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.