Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaO Marius PedersenSlužbyEnergetické využití odpadů ve spalovnách

Energetické využití odpadů ve spalovnách

Rozvoj průmyslu a konzumní způsob života společnosti je bohužel spojen s narůstající produkcí odpadů. Odpady produkuje zejména:

 • komunální sféra - domácnosti, úřady, školství,
 • zdravotnictví – odpad má nebezpečné vlastnosti,
 • zemědělství,
 • lesnictví,
 • průmysl - produkuje nejvíce odpadů (jak množstvím, tak i různorodostí), včetně nebezpečného odpadu.

I po využití všech způsobů recyklace zůstává poměrně široké spektrum odpadů (např. z chemického průmyslu, zpracování kovů, zdravotnictví), u kterých přichází v úvahu jediné řešení pro jejich bezpečnou likvidaci -  energetické využití ve spalovnách odpadu.

Energetické využití odpadů

Každý odpad v sobě skrývá potenciál ve formě chemicky vázané energie, která se dá vhodnými postupy proměnit na energii elektrickou a tepelnou. Díky moderním technologiím je takovéto zpracování odpadů vůči okolnímu životnímu prostředí šetrné a bezpečné

Samotný technologický proces energetického využití odpadů je složitý a probíhá v několika etapách:

 1. Důkladná kontrola kvality a druhu odpadu, evidence odpadů podle kategorie.
 2. Bezpečné umístění odpadů do skladů (bunkr pevných odpadů, sklad odpadů pro menší kusové zásilky – sudy, barely, IBC kontejnery, zásobníky kapalných odpadů atd.).
 3. Definování správného a bezpečného způsobu likvidace - z tohoto důvodu je důležité, aby dodavatel detailně deklaroval složení a způsob vzniku odpadu.
 4. Samotný proces energetického využití odpadů.

Výstupem energetického zpracování odpadů je:

 • teplo (pára nebo horká voda),
 • elektrická energie,
 • malá část pevných zabezpečených produktů (popel struska, popílek – cca 1/10 vstupního množství odpadů),
 • odseparovaný železný šrot a kovy k dalšímu využití,
 • spaliny, které jsou po důkladném vyčištění odváděny do komína.

Formy přijímaných odpadů

Do zařízení je přijímán průmyslový a nebezpečný odpad v různé formě – od kusového, pastovitého až po odpad v kapalném stavu.  

Odpady jsou dodávány v obalech a nádobách odpovídajících fyzikálnímu stavu a druhu odpadu.

 • Pevné a kusové odpady jsou dodávány v kontejnerech různých objemů.
 • Pastovité a kapalné odpady jsou dodávány v barelech, sudech a větší objemy kapalných odpadů jsou dodávány v autocisternách.
 • Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče, jež by mohly být infekční, jsou dodávány v jednorázových uzavřených plastových nebo papírových obalech (spalitelných).

Je spalování odpadů ekologické?

Spalování a energetické využívání nebezpečných a průmyslových odpadů lze bez obav pokládat za jeden z nejbezpečnějších způsobů odstraňování odpadů. Proč? 

 1. Při spalování je z odpadu vyrobena energie, na jejíž výrobu by musela být využita klasická fosilní paliva.
 2. Spalovací proces je nepřetržitě monitorován především z hlediska vlivu na životní prostředí a díky moderním technologiím se do ovzduší dostává minimální množství škodlivin.
 3. Odpad ze spalování tvoří pouhou 1/10 množství, které by jinak muselo být uloženo na skládkách nebezpečného odpadu.

Fotogalerie


Novinky

Zajímavosti

Marius Pedersen a.s. vznikla v České republice v roce 1991 jako stoprocentní dceřiná společnost dánské firmy Marius Pedersen A/S.

© 2019 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.