Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaO Marius PedersenProfil společnosti

Profil společnosti

Chceme poskytovat efektivní a kvalitní služby v komunální i komerční sféře při maximálně šetrném přístupu k životnímu prostředí.

Společnost Marius Pedersen A/S

je dánskou společností, která se specializuje na:

 • nakládání se všemi druhy odpadů
 • kompletní řešení pro města a obce v oblasti údržby veřejných prostor
 • vývoj vlastních technologií na přepravu, zpracování a využití odpadů.

Marius Pedersen v České republice

Počátkem roku 1990 společnost Marius Pedersen A/S Dánsko navázala v tehdejším Československu první kontakty a nabídla své zkušenosti i finanční zdroje, aby se začala řešit do té doby zanedbávaná oblast likvidace odpadů. Cílem bylo řešit moderním způsobem nakládání s odpady v podstatné části regionu východních Čech.

Během krátké doby se Marius Pedersen stala špičkou na českém trhu mezi subjekty zabývajícími se odpadovým hospodářstvím.  

Po roce 2000 společnost rozšířila své služby i na další oblasti:

 • údržba zeleně
 • letní a zimní údržba komunikací
 • oprava komunikací
 • údržba veřejného osvětlení

Od roku 2008 pak Marius Pedersen poskytuje také facility management pro průmyslové podniky a veřejné instituce. Cílem je poskytnout všem zákazníkům komplexní služby, aby se mohli plně soustředit na svoji podnikatelskou činnost.

Technologie Marius Pedersen

Marius Pedersen disponuje celou řadou vlastních technologií na přepravu, úpravu, zpracování a využití odpadů, například:

 • třídící linky,
 • lisovací technologie,
 • linky na výrobu alternativního paliva,
 • linky na drcení a regranulaci plastů,
 • solidifikační linky,
 • zařízení na biodegradaci materiálů kontaminovaných ropnými produkty,
 • kompostárny,
 • řízené skládky odpadů kategorie ostatní a nebezpečný.

Organizace Marius Pedersen

Marius Pedersen a.s. je 100% dceřinou společností dánské firmy Marius Pedersen A/S.

Marius Pedersen a.s. je společností holdingového typu s působností po celé České republice. Skupina firem nyní zaměstnává téměř 2500 kvalifikovaných pracovníků.

Společnost rozvíjí svou podnikatelskou činnost v České republice formou:

 • společných podniků založených společně s municipálními partnery nebo s komerčními subjekty,
 • přímých aktivit jako samostatná právnická osoba.

Při řešení a zajišťování projektů úzce spolupracují všechny subjekty v rámci celé skupiny Marius Pedersen Group. Společnost také koordinuje svoji činnost společně s orgány státní správy a samosprávy, které působí v oblasti životního prostředí.

Historie společnosti Marius Pedersen

 • 1925 – byla v Dánsku založena firma Marius Pedersen. Pod vedením svého jediného majitele pana Mariuse Pedersena se firma až do konce 60. let věnovala především výstavbě silnic.
 • 1935 – firma si nechala zaregistrovat první patent na sestavení stroje na hutnění cest, jeden z prvních strojů je dodnes v místním muzeu.
 • 1970 – firma se mezi prvními v Dánsku zapojila do řešení otázek spojených s likvidací a využitím odpadů.
 • 1990 – vstoupila společnost Marius Pedersen na český trh.
 • 1995 – vstoupila společnost Marius Pedersen na slovenský trh.
 • 2000 – společnost začala rozvíjet v ČR a na Slovensku další služby spojené s údržbou veřejných prostor a komunikací.
 • 2001 – došlo k majetkovému propojení mezi společnostmi Marius PedersenVIVENDI Environnement a firma Marius Pedersen se tak stala součástí nadnárodní globální společnosti poskytující služby v oblastech: vodohospodářství, energetika a teplárenství, nakládání s odpady a veřejná doprava.
 • 2003 – společnost VIVENDI Environnement přijala nový název VEOLIA Environnement.
 • 2008 – firma Marius Pedersen zahrnula do portfolia nabízených služeb facility management.
 • 2014 – společnost VEOLIA Environnement prodala svůj obchodního podíl v dánské společnosti Marius Pedersen fondu Entreprenør Marius Pedersens Fond, druhému akcionáři této firmy. Fond je tak po třinácti letech opět stoprocentním vlastníkem společnosti Marius Pedersen A/S Dánsko.

Vize společnosti

Přečtěte si vizi skupiny Marius Pedersen Group - Vize MPG

 


Novinky

Zajímavosti

Marius Pedersen a.s. vznikla v České republice v roce 1991 jako stoprocentní dceřiná společnost dánské firmy Marius Pedersen A/S.

© 2019 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.