Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaO Marius PedersenSlužbySpráva hřbitovů

Správa hřbitovů

V souladu se zákony spravujeme, provádíme údržbu a provozujeme veřejná pohřebiště. Rovněž zajišťujeme všechny činnosti, které souvisí:

 • s pohřbíváním,
 • s exhumací lidských pozůstatků a ostatků,
 • s evidencí hrobových míst,
 • s udržováním zeleně na hřbitovech atd.

Správa hřbitova zahrnuje také:

 • provádění výkopů hrobů včetně záhozů, výzdoba hrobů před pohřbíváním, otvírání hrobek, spolupráce s kamenickými firmami při odkrytí a zakrytí hrobů krycími deskami atd.,
 • rozhodování o ukládání lidských pozůstatků do hrobových míst v souladu s platnými zákony a dle schválených plánů pohřebišť, asistence pracovníka SP-hrobníka při pohřbívání a spouštění do hrobu nebo hrobky,
 • manipulace s nezetlelými i zetlelými lidskými ostatky,
 • spolupráce při zabezpečování exhumací s krajským hygienikem, v trestním řízení se státním zástupcem,
 • zajištění provozu na pohřebišti tak, aby při exhumaci nebyl narušen veřejný pořádek a byl vyloučen přenos možné nákazy,
 • ukládání uren do hrobových míst, organizování vsypů na vsypové loučce, v případě potřeby zabezpečení důstojného uskladnění uren,
 • vedení nařízené evidence související s provozováním pohřebišť v souladu se zákonem o pohřebnictví,
 • vedení evidence hrobových míst prohlášených za kulturní památku v souladu se zákonem o státní památkové péči, stejně tak vedení evidence válečných hrobů a náhrobků,
 • přidělování nových hrobových míst žadatelům, fakturace nájemného za hrobová místa, při ukončení nájmu převzetí míst od nájemce,
 • fotografická dokumentace každého hrobového místa včetně hrobového zařízení.

Správa a údržba pohřebišť:

 • provoz smuteční obřadní síně a koordinace jejího využití s pohřebními službami,
 • přebírání lidských pozůstatků od pohřebních služeb do doby obřadu,
 • osobní účast pracovníků kanceláře SP při příchodu a uvádění pozůstalých do prostor OS,
 • provádění výstav lidských pozůstatků dle přání pozůstalých ve výstavu nebo na katafalku,
 • zabezpečení květinové výzdoby na katafalku a v OS dle přání pozůstalých a pohřební služby,
 • hudební produkce během obřadů dle sjednané objednávky a ve spolupráci se smutečními řečníky,
 • provádění spouštění rakve v katafalku na závěr smutečního obřadu,
 • běžný úklid prostor smuteční síně, zázemí a jejího nejbližšího okolí,
 • kontrola a provoz chladícího zařízení, zvedacího a spouštěcího zařízení katafalku,
 • zabezpečení pravidelných revizí veškerých technologických zařízení smuteční síně a zázemí,
 • údržba vsypové loučky, pomníků a hrobových míst ve zvláštním režimu,
 • správa a pravidelná údržba pohřebišť včetně hřbitovních komunikací,
 • zimní údržba hřbitovních komunikací,
 • údržba stavebních objektů, oplocení, zajištění likvidace hřbitovního odpadu,
 • pravidelná údržba zeleně,
 • správa udržovaných budov a ploch,
 • péče o informační systém pro nájemce a návštěvníky pohřebišť.

Fotogalerie


Novinky

Zajímavosti

Marius Pedersen a.s. vznikla v České republice v roce 1991 jako stoprocentní dceřiná společnost dánské firmy Marius Pedersen A/S.

© 2019 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.