Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaO Marius PedersenZpracování osobních údajů (GDPR)

Zpracování osobních údajů (GDPR)

Informační memorandum pro zákazníky a smluvní partnery o zpracování osobních údajů

V tomto informačním memorandu naleznete informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, zejména o jejich kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou Vaše osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány. Naleznete zde také informace o Vašich právech v oblasti zpracování osobních údajů, více zde.

Informační memorandum pro agenturní zaměstnance o zpracování osobních údajů

Toto informační memorandum obsahuje informace o zpracování a o ochraně osobních údajů zaměstnanců dočasně přidělených agenturami práce, tj. právnickými nebo fyzickými osobami, které mají povolení k zprostředkování zaměstnání, více zde.

Informační memorandum pro uchazeče o zaměstnání o zpracování osobních údajů

V tomto informačním memorandu naleznete informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s výběrovým řízením, zejména o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou Vaše osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány. Naleznete zde také informace o Vašich právech v oblasti zpracování osobních údajů. Pokud ve výběrovém řízení uspějete, dostanete od nás spolu s nabídkou na uzavření pracovní smlouvy též informační memorandum o zpracování osobních údajů pro zaměstnance, více zde.

Přehled žádostí

Dovolujeme si vás upozornit, že žádosti k ochraně Vašich práv vyřizujeme obecně bezplatně. Avšak máme právo požadovat přiměřený poplatek za vaši žádost nebo ji odmítnout, pokud je váš požadavek zjevně nedůvodný nebo nepřiměřený, zejména protože se opakuje. V případě potřeby vás můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací, např. k potvrzení vaší totožnosti. Svá práva můžete uplatnit např. prostřednictvím webového portálu a vyjmenovaných formulářů, nebo v místech provozoven skupiny firem Marius Pedersen Group, nebo nám můžete zaslat příslušnou žádost dopisem, na kterém bude váš podpis úředně nebo jiným vhodným způsobem ověřen.


Novinky

Zajímavosti

Marius Pedersen a.s. vznikla v České republice v roce 1991 jako stoprocentní dceřiná společnost dánské firmy Marius Pedersen A/S.

© 2020 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.