Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaO Marius PedersenSlužby

Služby

 • Biodegradace, dekontaminace

  Co je biodegradace? Biodegradace je proces odbourávání ropného a organického znečištění (NEL a PAU) z kontaminovaných odpadů. Tento proces využívá přírodní bakteriální kmeny, které umožňují přirozený...

 • Bioodpad - svoz, sběr

  Novým a pozitivním trendem v oblasti separování odpadů je sběr bioodpadu od občanů. Tento trend podporujeme a neustále rozšiřujeme počet sběrných nádob a míst. Při volbě vhodných nádob a stanovení...

 • Černé skládky - odstranění

  Díky fungujícímu systému svozu komunálních odpadů se počet černých skládek postupně snižuje, přesto stále existují lidé nebo firmy, kteří odpady vyhazují na nelegální skládky. Takové jednání je...

 • Druhotné suroviny - výkup, prodej

  Výkup papíru Zajišťujeme výkup papíru ve sběrnách od občanů i komerčních subjektů. Jedná se o: staré noviny, časopisy, lepenku, kancelářský papír, skartaci. Tyto suroviny mohou být dodávány ve směsi...

 • Dřevěný odpad - recyklace

  Marius Pedersen recykluje vybrané dřevěné odpady nebo je využívá jako zdroj pro výrobu paliva. Co je „mrtvé“ dřevo? K recyklaci zejména v nábytkářském průmyslu přijímáme tzv. mrtvé dřevo. Jedná se o:...

 • Ekologická havarijní služba

  Havarijní služba 24 hodin denně! Společnost Marius Pedersen a.s. poskytuje nepřetržitou havarijní službu, která zajišťuje sanační zásah v případě ekologické havárie. Ekologické havárie se mohou stát...

 • Ekologické zátěže - sanace

  Za staré ekologické zátěže lze považovat masivně poškozená území v důsledku průmyslové výroby před rokem 1990. Svůj podíl na vzniku těchto lokalit měl i veřejný sektor a chybné nasměrování...

 • Elektroodpad, elektrošrot, eez

  Elektrotechnický a elektronický odpad (EEZ) je stále častěji využíván k další recyklaci a díky současné legislativě se snižuje množství elektroodpadu, které není využito. Elektrošrot obsahuje: barevné...

 • Energetické využití odpadů ve spalovnách

  Rozvoj průmyslu a konzumní způsob života společnosti je bohužel spojen s narůstající produkcí odpadů. Odpady produkuje zejména: komunální sféra - domácnosti, úřady, školství, zdravotnictví – odpad má...

 • Facility Management

  Facility Management je souborem širokého spektra podpůrných služeb, které nejsou součástí předmětu podnikání zákazníka, ale pomáhají mu v plynulosti výroby a provozu. Činnost, kterou pro naše klienty...

Předchozí 1 2 3 4


Novinky

Zajímavosti

Marius Pedersen a.s. vznikla v České republice v roce 1991 jako stoprocentní dceřiná společnost dánské firmy Marius Pedersen A/S.

© 2019 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.