Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaO Marius PedersenSlužby

Služby

 • Gastroodpad - svoz, sběr

  V rámci našich služeb v oblasti nakládání s odpady nabízíme profesionálním stravovnám a gastroprovozům sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů z výroby pokrmů. Pro uskladnění odpadů pronajímáme...

 • Kompostování odpadů, kompostárna

  Co je to kompostování? Kompostování je efektivní způsob jak využít biologicky rozložitelné odpady. Výstupem z kompostovacího procesu jsou výrobky nebo odpady, které už nejsou považovány za bioodpady....

 • Komunální odpad - svoz, sběr

  Spolehlivý sběr, svoz a odstraňování směsného komunálního odpadu patří mezi stěžejní služby, které poskytují provozovny a dceřiné společnosti Marius Pedersen a.s. v rámci celé České republiky. Jde o...

 • Kovové odpady - sběr

  Pro sběr kovových odpadů větších rozměrů používáme velkoobjemové kontejnery o objemech od 15 do 40 m3. Jedná se především o vratové kontejnery, které umožňují snadnější nakládku kovového odpadu do...

 • Likvidace autovraků

  K tomu, aby mohl být autovrak přijat k likvidaci, musí splňovat tyto podmínky: podstatné části autovraku musí být kompletní, karoserie musí obsahovat identifikační číslo VIN, motor musí mít...

 • Mobiliář - údržba

  Údržbou mobiliáře se rozumí údržba laviček, odpadkových košů, stojanů na kola, pergol, hracích prvků dětských hřišť a dalšího mobiliáře na území města, obce či areálu firmy. Tato služba zahrnuje...

 • Nebezpečný odpad - svoz

  Více než 20 let provozujeme pro občany v obcích i městech mobilní svoz různých druhů odpadů. V rámci mobilního svozu obsluha přebírá od občanů všechny druhy odpadů: velkoobjemové odpady, nebezpečné...

 • Odstraňování odpadů na řízených skládkách

  Skládky odpadu zcela ekologicky a bezpečně zajišťují konečnou ukládku již nevyužitelného odpadu. Konstrukce skládek se řadí mezi technické stavby a musí splňovat vysoké nároky, např.: trvalá odolnost...

 • Odvoz suti, velkoobjemové kontejnery, pneumatiky, nebezpečný odpad

  Naše kontejnerové systémy jsou ideální pro sběr: velkoobjemových odpadů, stavebních sutí, druhotných surovin, průmyslových odpadů, nebezpečných odpadů, kalů, odpadů z obchodních domů, odpadů ze...

 • Opravy komunikací

  Opravy a udržování místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací patří ke službám, s nimiž má Marius Pedersen bohaté zkušenosti. Jedná se především o: opravy a údržbu vozovek (včetně...

1 2 3 4


Novinky

Zajímavosti

Marius Pedersen a.s. vznikla v České republice v roce 1991 jako stoprocentní dceřiná společnost dánské firmy Marius Pedersen A/S.

© 2018 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.