Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaO Marius PedersenSlužbyOdstraňování odpadů na řízených skládkách

Odstraňování odpadů na řízených skládkách

Skládky odpadu zcela ekologicky a bezpečně zajišťují konečnou ukládku již nevyužitelného odpadu.

Konstrukce skládek se řadí mezi technické stavby a musí splňovat vysoké nároky, např.:

 • trvalá odolnost proti mechanickým, fyzikálním, chemickým a biologickým vlivům,
 • začlenění skládky do okolního reliéfu krajiny.

Od 16. července 2009 mohou být provozovány pouze skládky, které jsou plně v souladu s legislativou Evropské unie. Skládky, které k tomuto datu nesplňovaly přísné evropské normy, byly uzavřeny.

Provoz skládky je definován provozním řádem a integrovaným povolením, které shrnuje veškeré provozně-legislativní podmínky. Provozovatel je povinen pravidelně provádět monitoring pro státní úřady s následným vyhodnocením.

Areály skládek doplňují další provozní zařízení, která jsou začleněna do tzv. „Centra pro komplexní nakládání s odpady“.

K samotné skládce začleňujeme také tyto objekty:

 • prostor pro příjem a deklaraci dováženého odpadu,
 • systém pro jímání skládkových plynů s jejich využitím v kogenerační jednotce na výrobu elektrické energie,
 • uzavřený systém k jímání průsakových vod,
 • kompostárna,
 • shromažďovací místa k získání využitelných komodit odpadu,
 • biodegradační plocha.

Doklady pro příjem odpadu na skládku

Podmínky pro provozování skládky určuje Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění.

Pro příjem odpadu na skládku je nutné dodržet deklarativní údaje k přijímanému odpadu:

K vybraným druhům odpadů je nutné doložit i analýzu vyluhovatelnosti včetně odběrového protokolu.

Seznam odpadů přijímaných na skládku

Ve všech našich provozech s ukládkou odpadů kategorie „O“ nebo „O“ a „N“ přijímáme odpady podle standardizovaného seznamu. Informace o seznamu přijímaných odpadů v konkrétním zařízení obdržíte na jednotlivých provozovnách.

Jak určujeme ceny za ukládku odpadů?

Cena ukládky odpadu na řízenou skládku je složena ze tří základních složek:

 • ze základní ceny spojené s provozem a výstavbou skládky,
 • z nákladu na finanční rezervu pro rekultivaci skládky a na zajištění následné péče o skládku. Uvedený náklad je fixní a vychází ze Zákona o odpadech. Pro komunální odpady je to částka 100,- Kč/t, pro ostatní odpady a inertní odpady 35,- Kč/t,
 • z poplatku, který kompenzuje environmentální zátěž z provozu skládky. Poplatek vychází ze Zákona o odpadech. Příjemcem poplatku je obec, na jejímž katastrálním území se skládka nachází.

Fotogalerie


Novinky

Zajímavosti

Marius Pedersen a.s. vznikla v České republice v roce 1991 jako stoprocentní dceřiná společnost dánské firmy Marius Pedersen A/S.

© 2019 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.