Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaSlužby ve Vašem městě

EKO servis Varnsdorf a.s. › Dostupné služby

Systémy komplexního nakládání s odpady

Systém komplexního nakládání s odpady je určen především větším společnostem, které díky této službě šetří finanční prostředky i čas svých zaměstnanců.

Systém komplexního nakládání s odpady totiž řeší celou problematiku – od sběru odpadu na místě vzniku, až po jeho konečné využití či odstranění v souladu s legislativou.

Součástí služby je zpracování projektu, kde jsou přesně definovány:

 • způsoby nakládání s odpady,
 • druhy použitých sběrových nádob,
 • způsob vedení evidence,
 • provozování skladu odpadů,
 • školení a vzdělávání,
 • popis techniky využívané k přepravě,
 • kontrolní mechanismy.

Výhody systému komplexního nakládání s odpady: 

 1. Klient může přenést odpovědnost za likvidaci odpadu na renomovanou a odborně zdatnou firmu, která je k nakládání s odpady personálně, technicky i legislativně vybavena.
 2. Klientovi garantujeme úsporu finančních prostředků a také snížení technické a personální náročnosti.
 3. Klient má možnost plně sledovat své výrobní a obchodní zájmy a nemusí věnovat svou pozornost činnostem, které stojí mimo jeho obor.

Při poskytování této služby dodržujeme následující zásady:

 • Časová dlouhodobost a stabilita zhotovitele a služeb.
 • Vysoká úroveň a stálost kvality služeb.
 • Legislativní správnost – dodržování všech zákonných norem.
 • Plné přizpůsobení se provozu a činnostem, které zadavatel vykonává.
 • Možnost okamžité kontroly provozovaného systému.
 • Pružné změny vyplývající z nových výrobních podmínek nebo požadavků zadavatele.
 • Důsledná separace složek odpadů s cílem minimalizovat náklady na odpadové hospodářství a provoz celého systému.
 • Maximální využití odpadů k jejich recyklaci a druhotnému využití.
 • Sledování nejnovějších technologií a způsobů, které vedou ke zlevnění provozovaného systému. 

Postup při zavádění komplexního odpadového hospodářství: 

 1. Nejdříve je nutné seznámit se s aktuálním stavem nakládání s odpady
  u zadavatele.
 2. Poté zpracujeme návrh nového systému odpadového hospodářství,
  v němž navrhneme:
  • personální a technické zajištění služby,
  • způsob shromažďování odpadů (typ a velikost sběrných nádob, jejich umístění v provozu),
  • způsob odvozu odpadů z provozu (frekvence a typ svozové techniky),
  • vybavení centrálních shromažďovacích míst a určení logistiky externího odvozu odpadů.
 3. V návrhu také podrobně vyčíslíme finanční náklady na zajištění služby.
 4. Po podpisu smlouvy je u složitějších obchodních případů využit zkušební provoz, v němž společně se zadavatelem navrhneme harmonogram dalších činností.
 5. Vykonáváme trvalý provoz, jehož součástí je také průběžný reporting pro zadavatele.

Naše reference:
ASSA ABLOY Rychnov, spol. s r.o.
Barum Continental spol. s r.o.
Duropack Bupak Papírna s.r.o., Duropack Bupak Servis s.r.o.
Korado a.s.
Knauf Insulation s.r.o.
Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o., Magna Exteriors a Interiors (Nymburk) s.r.o.
Nemak Czech Republic s.r.o.
Philip Morris ČR, a.s. (OKIN Group a.s.)
Panasonic Liquid Crystal Display Czech, s.r.o., Panasonic AVC Network Czech, s.r.o.
Plzeňský Prazdroj a.s.
atd.

Fotogalerie


© 2019 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.