Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaSlužby ve Vašem městě

MP České Budějovice › Reference

 • Shromažďování, sběr, přeprava, třídění, odstraňování a využívání komunálního odpadu ve městě Borovany

  Název zákazníka: Město Borovany
  Popis realizované služby: Poskytování služeb v oblasti komplexního nakládání s odpady
  Doba realizace: 1999 - doposud
  Charakteristika realizace: Sběr, svoz a využití či odstranění komunálního odpadu a jeho separovaných, objemných a nebezpečných složek. Provozování sběrného dvora.

 • Zajišťování služeb v oblasti odpadového hospodářství na území města Rudolfov

  Název zákazníka: Město Rudolfov
  Popis realizované služby: Poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady
  Doba realizace: 2001 - doposud
  Charakteristika realizace: Sběr, svoz a využití či odstranění komunálního odpadu a jeho separovaných a objemných složek.

 • Poskytování služeb v oblasti komplexního nakládání s odpady pro MONDI BUPAK v Českých Budějovicích

  Název zákazníka: Mondi Bupak s.r.o.
  Popis realizované služby: Poskytování služeb v oblasti komplexního nakládání s odpady
  Doba realizace: 1998 – doposud
  Charakteristika realizace: Nakládání se všemi druhy odpadů, pravidelná výměna VOK. Vývozy, čištění a revize jímek. Úklid areálu včetně strojního čištění. Komplexní legislativní servis. Výkon funkce podnikového ekologa.

 • Zajišťování komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady ve dvou výrobních závodech společnosti FAURECIA v Písku

  Název zákazníka: Faurecia Automotive Czech Republic s.r.o.
  Popis realizované služby: Poskytování služeb v oblasti komplexního nakládání s odpady
  Doba realizace: 2011 – doposud
  Charakteristika realizace: Komplexní nakládání s odpady (sběr, třídění, zpracování a recyklace odpadů, odstraňování odpadů). Poradenství a legislativní servis.

 • Zajištění činností a služeb v oblasti nakládání s odpady pro společnost MADETA, výrobce mléčných výrobků

  Název zákazníka: MADETA a.s.
  Popis realizované služby: Poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady
  Doba realizace: 2004 – doposud
  Charakteristika realizace: Odvoz a odstranění odpadů kategorie ostatní a nebezpečný. Nakládání s druhotnými surovinami.


© 2019 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.