Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaSlužby ve Vašem městě

Skládka Tušimice a.s. › Dostupné služby

Kompostování odpadů, kompostárna

Co je to kompostování?

Kompostování je efektivní způsob jak využít biologicky rozložitelné odpady. Výstupem z kompostovacího procesu jsou výrobky nebo odpady, které už nejsou považovány za bioodpady.

Kompostování se řídí Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a také vyhláškou č. 294/2005 Sb. a č. 341/2008 Sb.

V rámci kompostování mohou být využity i materiály, které zvyšují účinnost a kvalitu kompostovacího procesu.

Co nelze na kompostárnu přijmout?

Ke kompostování nejsou vhodné odpady, které by mohly:

 • snížit či zastavit účinnost kompostovacího procesu,
 • snížit využitelnost výsledného produktu kompostování (např. z důvodu vysokého obsahu těžkých kovů).

Rovněž nelze kompostovat odpady s obsahem nežádoucích příměsí, velmi silně zapáchající odpad nebo odpad v tekuté formě.

Jak kompostování probíhá?

 1. Vozidlo s bioodpadem je nejdříve zkontrolováno obsluhou zařízení, zda odpovídá deklaraci a dokladům o odpadu.
 2. Odpad je zvážen a zaevidován, vozidlo je nasměrováno k místu vykládky.
 3. Přijatý odpad je v případě potřeby dále zpracován (drcení, míchání, odstranění nežádoucích složek).
 4. Dále je odpad zakládán do tvaru zakládky trojúhelníkového nebo lichoběžníkového tvaru.
 5. V případě více zakládek s různým výsledným použitím, jsou od sebe odlišeny a odděleny tak, aby nedocházelo ke vzájemnému smíchání.

Optimální podmínky pro rozvoj mikroorganizmů, které rozkládají organickou hmotu:

 • dostatečný obsah organických látek,
 • vhodný poměr uhlíku a dusíku,
 • potřebná vlhkost v průběhu celé doby kompostování,
 • úprava pH v případě potřeby,
 • provzdušnění substrátu,
 • případná regulace teploty v průběhu kompostování.

Seznam odpadů přijímaných na kompostárnu

Marius Pedersen používá standardizovaný seznam odpadů pro všechny kompostárny. Informace o seznamu přijímaných odpadů v konkrétním zařízení obdržíte na jednotlivých provozovnách.

Pro příjem odpadů je nutné dodržet deklarativní údaje k přijímanému odpadu a předložit potřebné dokumenty.

Fotogalerie


© 2019 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.