Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaSlužby ve Vašem městě

TS Valašské Meziříčí s.r.o. › Dostupné služby

Sběrné dvory - provoz

Sběrné dvory slouží ke shromažďování různých typů odpadů před jejich dalším zpracováním či odstraněním.

Sběrné dvory přebírají od občanů i firem odpad, který není vhodné vhazovat do běžných kontejnerů. Jde o nadměrný, či nebezpečný odpad kategorie O a N.

Provoz sběrných dvorů je schválen příslušným Krajským úřadem v souladu se Zákonem o odpadech.

Nejčastěji se jedná o zařízení vybavené:

  • mobilními kontejnery a nádobami na jednotlivé druhy odpadů,
  • váhou,
  • manipulačními prostory pro nakládání s odpady.

Navíc jsou tato zařízení:

  • zajištěna proti úniku škodlivých látek do životního prostředí,
  • provoz je monitorován,
  • obsluha je zaškolená pro nakládání s nebezpečnými látkami.

Občané mohou ukládat odpady zdarma nebo za úplatu, záleží na pravidlech dané obce. Firmy a podnikatelé mohou odevzdávat odpady pouze za úplatu podle stanoveného ceníku.

Provoz sběrných dvorů vs. obce a města

Sběrné dvory jsou provozovány na základě smlouvy s obcí. V případě, že je obec vlastníkem nemovitostí, společnost Marius Pedersen a.s. funguje jako provozovatel sběrného dvora.

Pokud město projeví zájem o výstavbu sběrného dvora, provádí společnost nezbytné investice na vlastní náklady a městu pak účtuje službu včetně pořizovacích nákladů. Velmi často je sběrný dvůr přímo integrální součástí provozovny společnosti v dané obci či městě.

Sběrný dvůr se zřizuje či projektuje s ohledem na snadnou dostupnost a místní specifika tak, aby co nejlépe vyhovoval potřebám obce či města.

Fotogalerie


© 2019 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.