Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaVíte, že...Víte, že můžete se sousedy začít s komunitním kompostováním?

Víte, že můžete se sousedy začít s komunitním kompostováním?

Co znamená komunitní kompostování?

Komunitní kompostování je poměrně nový fenomén, kdy se skupina lidí (komunita, domovní blok, zahrádkářská kolonie atd.) spojí s cílem sbírat společně bioodpad a získaný kompost využít co nejblíže místa vzniku.

Komunitní kompostování může provozovat několik domácností žijících v sousedství, kolektiv zaměstnanců podniku, škola apod. Úspěšně se komunitní kompostování rozvíjí ve Velké Británii nebo ve Švýcarsku.

V České republice je komunitní kompostování definováno novelou zákona o odpadech (Zákon 314/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech). Ta určuje, za jakých podmínek může být komunitní kompostování realizováno a specifikuje, jaké odpady lze takto využívat zejména ve městech a obcích. 

Komunitní kompostování může probíhat také svépomocí v místech, kde dosud nebyl systém odděleného bioopadu zaveden. Komunitní kompostování si mohou zřídit i firmy a organizace pro kompostování odpadu, který sami produkují.

Pozitivní zkušenosti z Hradce Králové

V Hradci Králové se úspěšně rozvíjí projekt komunitního kompostování, kdy každoročně vzniká cca 8 000 m3 biologicky rozložitelného materiálu (dřevní hmoty, trávy, listí, organické hmoty ze sběrných dvorů atd.).

Tento materiál dále se zpracovává na substrát – bioštěp, který se používá:

  • při rekultivaci a hnojení ploch veřejné zeleně,
  • ke zvyšování obsahu humusu v půdě,
  • pro zlepšování fyzikálních vlastností půdy,
  • výměně zeminy při výsadbách stromů.

Pro zdárný výsledek zpracování biomasy je nezbytně nutná čistota zpracovávaného materiálu bez dalších nerozložitelných či škodlivých příměsí.


Novinky

Zajímavosti

Marius Pedersen a.s. vznikla v České republice v roce 1991 jako stoprocentní dceřiná společnost dánské firmy Marius Pedersen A/S.

© 2019 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.