Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaVíte, že...Víte, že na konci recyklace může být třeba Vaše nová bunda?

Víte, že na konci recyklace může být třeba Vaše nová bunda?

Proces recyklace odpadů začíná ve Vaší domácnosti. Ten jistě zvládáte dobře. Ale víte, co se děje s odpadem poté, co jej vhodíte do kontejneru?

 1. Odpad se sváží do našich multifunkčních center.
 2. Poté se třídí na jednodruhové materiály.
 3. Takto získaný materiál se lisuje do balíků.
 4. Poté se z něj vyrábí regranuláty nebo jiné meziprodukty.
 5. Tyto meziprodukty jsou použity při výrobě koncových produktů, které se následně vracejí na trh.

Jak probíhá recyklace papíru?

 • Podle norem ČSN/EN 643 se třídí na cca 50 skupin materiálů, jako jsou noviny, časopisy, kancelářský papír, vlnitá lepenka, ořezy papíru atd.
 • Vytříděný papír se v našich provozovnách lisuje do balíků.
 • Balíky vytříděného papíru podle technických podmínek putují do papíren nejen v ČR, ale po celé Evropě.
 • Ze sběrového papíru se vyrábí 100% nový papír anebo se přidává do směsí, vždy podle úrovně technologie jednotlivých papíren.

Jak probíhá recyklace plastu?

PET lahve:

 • třídí se podle barev na čiré, modré, zelené a zbývající barvy,
 • lisují se do balíků,
 • dodávají se k dalšímu zpracování firmám, které PET lahve drtí, perou a vyrábí tzv. flaky,
 • z materiálu se pak vyrábí vlákna, textilie, výplně do interiéru aut, nové lahve apod.

Plastové folie:

 • třídí se na polyethylenové folie (PE) čiré a na barevné,
 • lisují se do balíků a dodávají se dále ke zpracování na regranulát,
 • regranulát se přidává do směsi, z níž se vyfukují nové folie,
 • vzhledem k velkému znečištění folií se musí velké množství exportovat do Asie.

Plastové polyethylenové duté obaly zejména z drogistických obalů (HDPE):

 • třídí se a lisují do balíků,
 • jejich zpracování je podobné jako u PET lahví a PE folií.

Polyethylenové pásky (PE pásky):

 • jsou tříděny a lisovány do balíků a dodávány k dalšímu zpracování na regranulát.

Polypropylenové folie (PP):

 • třídí se a dodávají se k výrobě regranulátu.

Zbytkové tvrdé plasty, jako jsou plastové hračky, kanystry, květináče, kelímky apod.:

 • jsou drceny,
 • dále jsou využity k výrobě například zatravňovacích dlaždic, plotových dílů apod.

Existuje řada jiných plastů, které pocházejí z průmyslové výroby a které se dále třídí a předávají k dalšímu zpracování. Zkratky chemických či obchodních názvů uvádíme jako příklad: ABS, PA, PS, PUR, PVC apod. Zpracování a recyklace těchto materiálů probíhá za specifických technických podmínek.

Jak se recykluje sklo?

 • třídí se na čirébarevné, dále pak na ploché okenní sklo,
 • sklárny poté materiál používají při výrobě nového, většinou obalového skla.

Novinky

Zajímavosti

Marius Pedersen a.s. vznikla v České republice v roce 1991 jako stoprocentní dceřiná společnost dánské firmy Marius Pedersen A/S.

© 2019 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.