Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaVíte, že...Víte, že odpady třídíme v multifunkčních zařízeních plných moderní technologie?

Víte, že odpady třídíme v multifunkčních zařízeních plných moderní technologie?

Marius Pedersen má k dispozici multifunkční zařízení a areály pro nakládání s odpady. Cílem je co nejvíce odpadů zpracovat na jednom místě a ušetřit čas i náklady na jejich přepravu.

Tato pracoviště využívají ty nejmodernější technologie a integrované systémy komplexního nakládání s odpady.

Marius Pedersen provozuje zařízení dvojího typu:

Multifunkční zařízení pro dopravní, skladovací a třídící aktivity

Zde najdete:

 • třídící linku,
 • sběrný dvůr,
 • skladovací a manipulační plochy a boxy pro nakládání s vytříděnými surovinami (plast, papír, dřevo, sklo, atd.),
 • sklady nebezpečných odpadů,
 • překládací rampy,
 • dopravní zázemí pro techniku a nádoby,
 • administrativní a provozní zázemí.

Multifunkční zařízení pro nakládání s odpady v areálu skládek odpadů

Zde se nachází:

 • kompostárna,
 • skládka S-OO1 a S-OO3, případně i S-NO,
 • biodegradační plocha,
 • výroba zelené elektrické energie z jímaného bioplynu dodávané do veřejné rozvodné sítě,
 • shromaždiště různých komodit separovaných odpadů,
 • sklad nebezpečných odpadů,
 • manipulační plochy pro další nakládání s odpady,
 • administrativní a provozní zázemí.

Klikněte na přehled všech našich pracovišť.


Novinky

Zajímavosti

Marius Pedersen a.s. vznikla v České republice v roce 1991 jako stoprocentní dceřiná společnost dánské firmy Marius Pedersen A/S.

© 2019 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.