Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaSlužby ve Vašem městě

MP Klášterec nad Ohří › Dostupné služby

Veřejné osvětlení, světelná signalizace - údržba

Veřejné osvětlení plní více funkcí, z nichž každá má svá specifika:

 1. zajištění bezpečnosti dopravy, osob a majetku - osvětlení pozemních komunikací
 2. zkrášlení mest a obcí, osvětlení významných objektů - architekturní osvětlení
 3. slavnostní světelná výzdoba - dekorativní osvětlení
 4. dopravní signalizace – semafory, světelná značení. 

Osvětlení pozemních komunikací

slouží k osvětlení veřejných místních komunikací, silnic a dálnic. Do této kategorie patří také osvětlení:

 • shromažďovacích ploch (např. náměstí),
 • tržišť,
 • peších zón,
 • stezek pro pěší a cyklisty,
 • tunelů, podjezdů, podchodů, mostů, lávek,
 • křižovatek (úrovňových i mimoúrovňových),
 • kruhových objezdů,
 • přechodů pro chodce,
 • zastávek městské hromadné dopravy,
 • odstavných ploch, parkovišť atd.

Architekturní osvětlení

zdůrazňuje významné památky města či obce (historické i moderní architektonické stavby) a významné přírodní prvky. Toto osvětlení vedle estetické funkce zvyšuje atraktivitu místa pro návštěvníky, navozuje příjemnou atmosféru a v neposlední řadě zlepšuje orientaci v prostoru. Architekturní osvětlení je provozováno celoročně.

Dekorativní osvětlení

zdobí ulice, náměstí, určité lokality nebo celá města při slavnostních příležitostech, jako jsou Vánoce, Velikonoce, či jiné významné svátky, slavnosti a výročí.  

Dopravní signalizace

reguluje a usměrňuje dopravu ve městech a obcích. Neustálý nárůst automobilové dopravy a provozu klade vysoké nároky na správné načasování signalizace tak, aby byly minimalizovány časové prostoje, nehodovost a ekologická zátěž. Marius Pedersen v této oblasti zabezpečuje správu, údržbu a výstavbu:

 • proměnných světelných dopravních značení (semafory apod.),
 • světelných signalizačních zařízení s radary,
 • přisvětlování přechodů pro chodce,
 • jiných míst dle požadavků měst a obcí.

 Činnost Marius Pedersen

 1.     Provoz a údržba systému veřejného osvětlení

 • údržba všech součástí systému veřejného osvětlení (světelné body, sítě, rozvaděče, semafory apod.),
 • provádění revizí elektrických a elektronických součástí systému veřejného osvětlení,
 • vedení podrobné dokumentace systému - tzv. pasportizace, díky níž je zajištěn rychlý a efektivní údržbářský zásah,
 • detailní evidence všech údržbových zásahů soustavy osvětlení v elektronické podobě,
 • dálkové sledování provozních stavů osvětlení – zpětná signalizace poruch pomocí modemů, telefonů, GSM systému apod.

Činnost týkající se provozu, oprav, údržby a výstavby je prováděna v souladu s obecně platnými právními předpisy, technickými předpisy, technickými normami a provozními předpisy.

Veškeré činnosti provádí osoby s odpovídající kvalifikací podle Vyhlášky CÚBP a CBÚ c. 50/1978 v platném znění.

2.     Řízení spotřeby elektrické energie, dodržování zásady

 • svítit tolik, kolik je potřeba,
 • svítit tehdy, kdy je to potřeba,
 • svítit tam, kde je to potřeba.

Tyto zásady dodržujeme díky: 

 • využívání kvalitních světelných zdrojů v nové výstavbě a výměně současných svítidel a světelných zdrojů za nové – s vyšší účinností, jako jsou zdroje LED nebo LVD. Tyto světelné zdroje se vyznačují vysokou životností, úsporou elektrické energie, šetrností ke zdraví lidí a životnímu prostředí.
 •  regulaci osvětlení podle aktuální potřeby:

o    pomocí regulátoru napětí, který je umisťován do rozvaděče systému veřejného osvětlení. Nezasahuje do rozvodné sítě ani do osvětlovacích bodů (lamp). Přínosy: úspora elektrické energie o 20 - 40 %, zvýšení životnosti výbojek o 25 – 50 %, nízké náklady na údržbu. Regulátory nemají žádné rušivé účinky na okolní zařízení, např. mobily, kardiostimulátory.

o    regulací intenzity svícení – využívání tzv. „stmívačů“ (světelných čidel), které reagují na intenzitu denního světla a regulují tak elektrický příkon a intenzitu osvětlení podle aktuálních světelných podmínek.

o    stmíváním osvětlení - osvětlení se obvykle rozsvěcí nebo zhasíná na podnět naprogramovaného časového spínače. Ten reguluje postupné zapínání osvětlení tak, aby nedošlo k okamžitému přetížení elektrické sítě.

3.     Plánování a realizace investiční činnosti ve spolupráci s městem či obcí

 • Jsme schopni detailně zpracovat návrhy rekonstrukcí a nové výstavby veřejného osvětlení.
 • Spolupracujeme s odborníky při návrhu nové výstavby nebo rekonstrukce veřejného osvětlení s důslednou aplikací energeticky úsporných opatření.
 • Výstavbu nebo rekonstrukci osvětlení realizujeme ve spolupráci s odbornou renomovanou firmou, která má dostatek zkušeností a aplikuje nejnovější poznatky v oboru.
 • Vykonáváme odborný dozor nad realizací nové výstavby nebo rekonstrukce zaměřený na dodržování energeticky úsporných zásad a opatření.

Technika používaná pro správu a údržbu veřejného osvětlení

 • automobily se speciálními montážními plošinami pro práci ve výškách s dosahem podle potřeby od 13 do 20 m,
 • montážní a servisní vozidla vybavená drobnými náhradními díly a montážním nářadím,
 • stavební mechanizace pro provádění zemních a stavebních prací - nakladače, bagry, silniční válce apod.

Veškeré práce a servis provádí odborně proškolený personál.  

Fotogalerie


© 2019 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.