Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaSlužby ve Vašem městě

MP Ostrov › Dostupné služby

Ekologické zátěže - sanace

Za staré ekologické zátěže lze považovat masivně poškozená území v důsledku průmyslové výroby před rokem 1990. Svůj podíl na vzniku těchto lokalit měl i veřejný sektor a chybné nasměrování společenských priorit.

Dřívější předpisy neřešily ochranu životního prostředí a především chyběly znalosti o důsledcích různých typů kontaminace na lidské zdraví a přírodu. Navíc ekonomické možnosti státu neumožňovaly realizovat opatření, která jsou dnes zcela běžná.

Konkrétní příklady příčin vzniku ekologických zátěží:

  • úniky nebezpečných látek z technologií v továrnách,
  • nedbalá likvidace nebezpečných odpadů na nezabezpečených skládkách ve starých lomech a úvozech,
  • nevhodné skladování surovin, odpadů i různých produktů výroby,
  • nedbalost obsluhy,
  • zanechání starých opuštěných provozů bez náležitého úklidu a zabezpečení.

Vypořádat se s těmito starými škodami je nutností nejen z hlediska moderního přístupu k životnímu prostředí a kvůli platné legislativě, ale také proto, aby zamořená území mohla být znovu využívána ke společenskému prospěchu.

Výhody Marius Pedersen v oblasti sanace starých ekologických škod

  1. Ekologické zátěže odstraňujeme v České republice od roku 1993 a dobře známe specifika místního prostředí.
  2. V průběhu posledních 14 let jsme se podíleli na odstraňování ekologických zátěží na více než 50 lokalitách jako dodavatel nebo subdodavatel.
  3. Marius Pedersen disponuje kvalitním personálním i technickým vybavením a je držitelem všech předepsaných oprávnění a autorizací.
  4. V našich řadách pracuje více než 100 odborníků s vysokoškolským vzděláním, z nichž velká část má potřebnou kvalifikaci na sanaci ekologických škod.
  5. Spolupracujeme s výzkumnými ústavy, vysokými školami a postupně v praxi ověřujeme a realizujeme nové metody úprav a využívání průmyslových a nebezpečných odpadů.

Likvidace nelegálního skladu chemikálií

Sanace skládek


© 2019 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.