Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaSlužby ve Vašem městě

MP Ostrov › Dostupné služby

Druhotné suroviny - výkup, prodej

Výkup papíru

Zajišťujeme výkup papíru ve sběrnách od občanů i komerčních subjektů. Jedná se o:

 • staré noviny,
 • časopisy,
 • lepenku,
 • kancelářský papír,
 • skartaci.

Tyto suroviny mohou být dodávány ve směsi či odděleně. Vykupujeme papír v suchém stavu.

Pokud má původce velké množství papíru, zajišťujeme také přepravu suroviny na zpracovatelská zařízení.

Pro subjekty, které se zabývají výkupem druhotných surovin, zajišťujeme přímý obchod s koncovým zpracovatelským zařízením.     

Výkup kovových odpadů

Dovezený kovový odpad je nejdříve zvážen na vhodné váze, poté je umístěn k odpovídajícímu druhu materiálu (železné kovy různých rozměrů, neželezné kovy a litina), kde čeká na další odvoz a zpracování.

Povinnosti provozovatele výkupny druhotných surovin:

 • Při výkupu kovových odpadů je provozovatel povinen identifikovat osoby, od kterých má v úmyslu surovinu odkoupit či odebrat.
 • Provozovatel je oprávněn od těchto osob požadovat průkazy totožnosti k nahlédnutí.
 • Dále je povinen vést evidenci těchto osob i dovezeného odpadu.

Pokud dochází k výkupu či sběru odpadu, který má povahu:

 • strojního zařízení,
 • obecně prospěšného zařízení,
 • uměleckého díla,
 • pietního předmětu,
 • bohoslužebního předmětu a jeho částí,

provozovatel je povinen v evidenci uvést jejich popis, umožňující dodatečnou identifikaci předmětů.

Stejně tak u těchto předmětů platí, že provozovatel je nesmí po dobu 48 hodin od výkupu nijak rozebírat, upravovat, či předat jiným osobám.

Cílem těchto opatření je minimalizovat krádeže kovových předmětů ze soukromých i veřejných prostorů.

Fotogalerie


© 2019 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.