Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaSlužby ve Vašem městě

MP Šternberk › Dostupné služby

Zdravotnický odpad - svoz, sběr

Marius Pedersen Group poskytuje zdravotnickým zařízením komplexní servis týkající se likvidace zdravotnických odpadů. V této oblasti klademe velký důraz na dodržování platné legislativy, bezpečnost a hygienu práce.

Jsme schopni uspokojit potřeby všech typů zdravotnických zařízení - od malých privátních ordinací až po velké nemocnice.

Při práci se zdravotnickým odpadem dodržujeme tyto zásady:  

 • Zajistit bezpečnost pacientů a zdravotnického personálu při vzniku odpadu  a manipulaci s ním.
 • Zajistit nádoby pro uložení vzniklého odpadu ve velké variabilitě a potřeb zařízení.
 • Minimalizovat náklady v odpadovém hospodářství pro zdravotnické zařízení.
 • Zajistit jednoduchost celého systému.
 • Dodržovat platnou legislativu.

Základem provozní spolehlivosti systému je jeho jednoduchost. Nádoba na odpad je umístěna přímo v místě vzniku odpadu (např. ordinace, operační sál, laboratoř) tak, aby docházelo k co nejmenší manipulaci s „nebaleným“ odpadem.

Pokud je to účelné a rentabilní, můžeme původcům odpadu poskytnout skladovací prostředky s chlazením.

Následně je odpad odvážen ze zdravotnického zařízení do spalovny, a to v pravidelných termínech nebo na výzvu podle aktuální potřeby zákazníka. 

Přehled odpadů vznikající ve zdravotnickém zařízení:

 • obvazy,
 • pleny,
 • věci znečištěné krví,
 • infúzní sety,
 • cytostatika,
 • diagnostické pomůcky,
 • prázdné obaly od léků,
 • zbytky vakcín,
 • ampule,
 • jehly,
 • nože,
 • skalpely,
 • znečištěná sádra,
 • apod.

Katalog nádob

Svozová technika


© 2019 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.