Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaSlužby ve Vašem městě

MP Šternberk › Dostupné služby

Údržba komunikací - zimní, letní

Údržbu komunikací upravuje zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a prováděcí Vyhlášky 104/1997 Sb. V tomto zákoně je určena povinnost správce komunikace zajistit zmírnění závad ve sjízdnosti.

Zimní údržba silnic a komunikací

Pro silnice a dálnice je údržba komunikací přesně specifikována zákonem, včetně technologických postupů.

Údržba místních komunikací je upravována především vyhláškou daného města nebo obce a také plánem zimní údržby, který obsahuje konkrétní informace:

 • seznamy udržovaných komunikací, chodníků, schodišť, lávek a dalších prostorů,
 • časové rozpětí, do kdy by měla být údržba provedena,
 • postup při vyvážení sněhu z města nebo obce,
 • postup řešení kalamitních situací,
 • štáb zimní údržby – jeho složení a kontakty na odpovědné pracovníky.

Letní údržba komunikací

Samotné čištění v tomto období lze rozdělit do několika fází:

 • úklid po zimě,
 • jarní (někde i podzimní) blokové čištění,
 • průběžné čištění komunikací a chodníků.

Každá tato etapa má svůj harmonogram.

Technika pro údržbu různých typů komunikací

1.     Stroje pro silniční městskou zástavbu

 • Stroje pro letní čištění - zametací stroje s centrálním sáním, příčným válcovým koštětem, pomocným rotačním koštětem v čelní části a nástavbou na uložení smetků, se skrápěcím zařízením k zamezení prašnosti při zametání.
 • Stroje pro zimní údržbu – převážně dvounápravová vozidla vybavená sypačovou nástavbou a čelní radlicí, s radlicí v šíři do 3 m, s naklápěním do obou stran, nástavby jsou často dovybaveny nádržemi na solanku a skrápěcím zařízením.

2.     Stroje pro silnice a dálnice

Obdobně konstruovaná vozidla jako stroje pro městskou zástavbu, na rozdíl od nich:

 • jsou konstrukčně vyšší váhové kategorie,
 • jsou 3nápravová,
 • radlice jsou širší (min 3,5 m),
 • radlice mohou být šípové nebo skládací, po rozložení dosahují šířky až 6 metrů.

 3.     Stroje chodníkové

 • Stroje pro letní čištění: zametací stroje různých konstrukcí do 3,5 tuny, buď s řiditelnou přední nápravou, nebo kloubové (jsou lépe manévrovatelné na úzkých chodnících). Stroje jsou vybaveny zásobníkem na smetený materiál, čelní, nebo zadní sací hubicí, rotačními košťaty před kabinou nebo v zadní části stroje. Rovněž mají skrápěcí zařízení zabraňující prášení při zametání.
 • Stroje pro zimní údržbu: jsou zmenšeninou strojů na komunikace tak, aby byly schopny provádět údržbu chodníků v šířkách od 1,5 do 2 metrů.

Technika pro různé účely

Stroje jednoúčelové

 • umí buď čistit komunikace, nebo provádět zimní údržbu,
 • jejich využití je omezené, proto je používají pouze organizace zajištující zimní údržbu silnic a komunikací.

Stroje víceúčelové

 • mají celoroční uplatnění,
 • jejich konstrukce je postavena na univerzálním podvozku,
 • v létě lze na tento podvozek namontovat sací nástavbu a zametací zařízení,
 • v zimě lze vybavit podvozek sypačovou nástavbu a radlicí,
 • jedná se o techniku silniční i chodníkovou.

Tento typ strojů je stále více využíván z důvodu efektivního využití v provozu.

Stroje speciální

 • určené ke speciálním činnostem, např. zemědělské traktory s nesenou, nebo čelní radlicí,
 • tyto traktory jsou stále častěji vybaveny posypovým zařízením,
 • zemní pracovní stroje, na které lze umístit buď zametací kartáč, nebo sněhovou radlici
 • frézy na sníh - ručně vedené, strojní, nebo nesené místo radlice.

Posypové materiály

Správné a včasné použití posypového materiálu v zimním období je klíčovým z hlediska udržení sjízdnosti komunikací. Jde o: 

1.     zdrsňující materiál

Jde nejčastěji o kamennou drť různých frakcí nebo štěrkopísek. Používá se:

 • tam, kde nelze použít chemické rozmrazovací prostředky,
 • všude, kde je to důležité z hlediska dopravní obslužnosti,
 • na křižovatkách,
 • ve stoupajícím (klesajícím) terénu,
 • v zatáčkách,
 • na autobusových zastávkách.

Jemnozrnný materiál (zrna menší než 2 mm) je vhodný na posyp zledovatělých ploch, ale i na pluhem upravené chodníky.

Materiál s větším obsahem hrubých frakcí (zrn větších než 4 mm, max. však do 8 mm) se používá pro posyp ujetých sněhových vrstev, které nejsou zledovatělé.

 2.     chemické rozmrazovací materiály

 • chlorid sodný: používá se při teplotách okolo -5°C
 • chlorid vápenatý: používá se při teplotách okolo -15°C
 • směs obou chloridů: tato směs se požívá v mezilehlém intervalu -5°C až -15°C
 • solanka: jedná se o roztok chloridu a vody, který buď přímou aplikací, nebo zkrápěním zdrsňujícího materiálu zajišťuje rychlejší působení na zledovatělé plochy

V dnešní době se často používá směs obou materiálů - zdrsňujícího a chemického, obvykle v poměru 5:1.

Letní údržba komunikací

Zimní údržba komunikací


© 2019 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.