Pořádek dělá přátele

Přeskočit na hlavní menu


Nacházíte se: Vstupní stránkaSlužby ve Vašem městě

IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s. › Zpracování osobních údajů

Informační memorandum pro zákazníky a smluvní partnery o zpracování osobních údajů

V tomto informačním memorandu naleznete informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, zejména o jejich kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou Vaše osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány. Naleznete zde také informace o Vašich právech v oblasti zpracování osobních údajů, více zde.

Informační memorandum pro uchazeče o zaměstnání o zpracování osobních údajů

V tomto informačním memorandu naleznete informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s výběrovým řízením, zejména o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou Vaše osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány. Naleznete zde také informace o Vašich právech v oblasti zpracování osobních údajů. Pokud ve výběrovém řízení uspějete, dostanete od nás spolu s nabídkou na uzavření pracovní smlouvy též informační memorandum o zpracování osobních údajů pro zaměstnance, více zde.

Informační memorandum pro agenturní zaměstnance o zpracování osobních údajů

Toto informační memorandum obsahuje informace o zpracování a o ochraně osobních údajů zaměstnanců dočasně přidělených agenturami práce, tj. právnickými nebo fyzickými osobami, které mají povolení k zprostředkování zaměstnání, více zde.

Přehled žádostí

Dovolujeme si vás upozornit, že žádosti k ochraně Vašich práv vyřizujeme obecně bezplatně. Avšak máme právo požadovat přiměřený poplatek za vaši žádost nebo ji odmítnout, pokud je váš požadavek zjevně nedůvodný nebo nepřiměřený, zejména protože se opakuje. V případě potřeby vás můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací, např. k potvrzení vaší totožnosti. Svá práva můžete uplatnit např. prostřednictvím webového portálu a vyjmenovaných formulářů, nebo v místech provozoven skupiny firem Marius Pedersen Group, nebo nám můžete zaslat příslušnou žádost dopisem, na kterém bude váš podpis úředně nebo jiným vhodným způsobem ověřen.


© 2019 Marius Pedersen a.s.

Informace o webu | Mapa stránek

Informace, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete zde.